Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Aktualności

2020-03-25 11:42:15

INFORMACJA DLA PACJENTÓW i ODWIEDZAJĄCYCH

INFORMACJA DLA PACJENTÓW i ODWIEDZAJĄCYCH Od dnia 09.03.2020r. do odwołania wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (koronawirus) z dniem 16 marca 2020r. do odwołania zawiesza się: zajęcia w oddziałach dziennych psychiatrycznych w BCP – Olszówka na rzecz TELEPORADY. Personel w godzinach pracy oddziałów będzie do dyspozycji pacjentów udzielając porad telefonicznych, a w sytuacjach tego wymagających porady indywidualnej w lokalizacji. O sposobie realizacji terapii pacjenta decyduje terapeuta prowadzący lub zespół terapeutyczny, mając na uwadze potrzeby zdrowotne pacjenta, rejestracja do wszystkich poradni odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie. Wizyty realizowane będą w formie TELEPORADY, w indywidualnych przypadkach w lokalizacji, jeśli lekarz zdecyduje o takiej konieczności. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny pracuje udzielając informacji telefonicznie i pocztą elektroniczną. Terapie grupowe w poradniach uzależnień zastępuje się TELEPORADĄ lub w uzasadnionych przypadkach poradą indywidualną w lokalizacji, w Oddziałach Psychiatryczny Ogólny, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych wstrzymują przepustki oraz wolne wyjścia z oddziałów. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.
2019-12-17 06:23:41

Życzenia Świąteczne