Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy
2020-05-12 07:15:15

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Dyrekcja Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej
składa wszystkim Pielęgniarkom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym i radości z każdego dnia.
 Aby Wasze plany zawodowe i życiowe spełniły się i dawały Wam satysfakcję.
Składam Wam najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za codzienny trud w opiece nad ciężko chorymi, wyrozumiałość i poświęcenie.

  

Powrót do listy aktualności