Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Kierownictwo

p.o. Dyrektor Naczelny

spec.psych. Izabela Dydo - Konior

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Adam Kasperek


Główny Księgowy

mgr Sabina Nowak

Lekarz kierujący oddziałem / Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej 

 

Lekarz kierujący oddziałem / Oddział Psychiatryczny Ogólnyspec. psych. Grzegorz Wójcik


spec. psych. Kinga Dziuba

 

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego

 

spec. psych. Monika Wolska

Z-ca Kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Karina Radczuk

Kierownik PZP ul. Olszówka 102

 

spec.psych. Natalia Wójcik

Kierownik PZP ul. Mostowa 1

 

spec.psych. Katarzyna Tarnawa

Kierownik ORUSP ul. Kaszyska 40A

 

mgr Anita Zontek-Sajnoga

Kierownik Poradni Uzależnień ul. Mostowa 1

 

mgr Anna Tomiczek

Naczelna Pielęgniarka

 

mgr.piel.spec.piel.psych. Barbara Michnowicz

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego

 

mgr Iwona Malczyk

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału

Psychiatrycznego Ogólnego

 

st.piel.spec.piel.psych. Anna Borowska

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału

Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

lic. piel. Elżbieta Zięba