Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
BIP
Misja SPZOZ: Sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień

Kierownictwo

 
 
 

 Dyrektor Naczelny

 

mgr Lucyna Łagowska

p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa

 

spec.psych.Grzegorz Wójcik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr inż. Arkadiusz Lorenc

Główny Księgowy

 

mgr Lucyna Gocal

Ordynator ul. Olszówka 102

 

spec.psych.neurolog Józef Zając

Kierownik PZP ul. Mostowa 1

 

spec.psych.Ewa Góra

Kierownik ORUSP ul. Kaszyska 35

 

mgr Anita Zontek-Sajnoga

Kierownik PP i LU ul. Mostowa 1

 

mgr Anna Tomiczek

p.o Naczelna Pielęgniarka

 

mgr Agnieszka Foltyn

 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego

 lic. piel. Iwona Malczyk

 

 Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

                   Oddziału

Psychiatrycznego Ogólnego

 

st. piel. Anna Borowska

  Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

                 Oddziału

 Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

lic. piel. Barbara Michnowicz

 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2011 SPZOZ. Wykonanie i utrzymanie WizjaNet