Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
BIP
Misja SPZOZ: Sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień

Kierownictwo

 

Dyrektor Naczelny

lek. Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska

 p.o. Z-ca Dyrektora ds      Lecznictwa

spec.psych. Grzegorz Wójcik

 

Główny Księgowy

mgr Lucyna Gocal

Naczelna Pielęgniarka

mgr Lucyna Łagowska

Ordynator

ul. Olszówka 102
spec.psych.neurolog Józef Zając

Kierownik PZP

ul. Mostowa 1
spec.psych. Ewa Góra

Kierownik PZP D i M

ul. Piekarska 24
spec.psych. Ewa Jurowicz-Łysek

Kierownik PP i LU

ul. Mostowa 1
mgr Anna Tomiczek

Kierownik ORUSP

ul. Kaszyska 35
mgr Anita Zontek-Sajnoga

 

 

Copyright © 2011 SPZOZ. Wykonanie i utrzymanie WizjaNet