Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
BIP
Misja SPZOZ: Sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień

Kierownictwo

 
 
 
 
 
p.o. Dyrektor Naczelny
 
mgr Lucyna Łagowska
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
 
spec.psych.Grzegorz Wójcik
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
lek. Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska
Główny Księgowy
 
mgr Lucyna Gocal
Ordynator ul. Olszówka 102
 
spec.psych.neurolog Józef Zając
Kierownik PZP ul. Mostowa 1
 
spec.psych.Ewa Góra
Kierownik ORUSP ul. Kaszyska 35
 
mgr Anita Zontek-Sajnoga
Kierownik PP i LU ul. Mostowa 1
 
mgr Anna Tomiczek
Naczelna Pielęgniarka
 
mgr Lucyna Łagowska
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 SPZOZ. Wykonanie i utrzymanie WizjaNet