Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Bielsko-Biała
ul.Olszówka 102, tel. 33 814-91-96 wew. 145

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny działa w ramach SP ZOZ, współpracuje z różnymi strukturami ośrodka.

Program przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem schizofrenii.

Działalność oddziału obejmuje rehabilitację osób ze znacznymi, utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania, które wymagają aktywizacji, wsparcia w uzyskaniu poprawy stanu zdrowia.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest wypracowanie umiejętności pozwalających na lepsze radzenie sobie z objawami chorobowymi, poprawa samodzielności, zmiana negatywnych wzorców zachowań związanych z funkcjonowaniem wyłącznie w roli osoby chorej.

 W ramach oddziału  oferowane są różnorodne formy terapii i rehabilitacji.

Program oparty jest na zasadach społeczności terapeutycznej w połączeniu z metodami treningowo-edukacyjnymi. Prowadzone są treningi kompetencji społecznych oraz umiejętności związanych z samoobsługą. Proponowane są również zajęcia służące lepszemu radzeniu sobie z chorobą i jej ograniczeniami.

Odbywają się m.in zajęcia z muzykoterapii i arteterapii, zajęcia relaksacyjne i integracyjne, terapia zajęciowa.

Zespół terapeutów to osoby z doświadczeniem w zakresie leczenia psychiatrycznego.

Pacjenci  są konsultowani przez lekarza psychiatrę, mają dostęp do leczenia farmakologicznego i opieki psychologicznej.        

          

Oddział dysponuje 20 miejscami. Zajęcia  odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Długość pobytu uzależniona jest od potrzeb indywidualnych, maksymalnie pobyt trwa 16 tygodni.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie od lekarza psychiatry oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Oddział ma atrakcyjne położenie, zajęcia odbywają się w atrakcyjnym dworku. Poprawie funkcjonowania i powrotowi do zdrowia sprzyja też przyjazna i życzliwa atmosfera.

Współpracujemy z innymi placówkami i ośrodkami zajmującymi się problemami osób z zaburzeniami psychicznymi. Po pobycie w oddziale uczestnicy często mają możliwość dalszej rehabilitacji społeczno-zawodowej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, uczęszczają na zajęcia klubowe i  w większym stopniu uczestniczą też  w życiu lokalnej społeczności.