Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Dzienny Zaburzeń Nerwicowych Bielsko-Biała
ul.Olszówka 102, tel. 33 811-65-45 wew. 129 (w godzinach od 12:30 do 14:00)

 

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych jest jedną ze struktur, która funkcjonuje w ramach SP ZOZ w Bielsku-Białej. Celem pracy oddziału jest leczenie specjalistyczną metodą  psychoterapii pacjentów z diagnozą zaburzeń: nerwicowych, osobowości, odżywiania.

Założenia teoretyczne dla programu terapii opracowano  w oparciu o podejście psychodynamiczne, w połączeniu z psychodramą.  Prowadzona w oddziale terapia ma charakter kompleksowy. Oznacza to, że obejmuje:

psychoterapię grupową (jedna grupa terapeutyczna dla 12 osób damsko-męska o 18 roku życia

psychoterapię indywidualną

psychodramę

treningi  relaksacyjne

Cykl terapii grupowej w oddziale nerwic trwa od 10 do 12 tyg.(od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00) Zespół terapeutyczny oddziału nerwic tworzą:  certyfikowany psychoterapeuta, psycholodzy i lekarze specjaliści psychiatrzy.

Oddział pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora  SN PTP.        

Posiada rekomendację Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Zespół terapeutyczny:

Mgr Barbara Tengler - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (numer certyfikatu 374),  psychodramatysta  II stopnia Polskiego Instytutu Psychodramy i PIFE. Członek  Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Prowadzi terapię indywidualną i grupową z wykorzystaniem psychodramy.  Specjalizuje się w leczeniu nerwic i zaburzeń osobowości.  Od kilku lat jest organizatorem zespołu terapeutów prowadzących terapię w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Ma bogate doświadczenie kliniczne w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Mgr Anna Bukowska-Kluska - psycholog, psychoterapeuta, ukończyła szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Pracuje pod stałą superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii osób dorosłych prowadząc terapię indywidualną i grupową.

Mgr Maria Kurdziel – psycholog, psychoterapeuta, ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła II Stopniowe Szkolenie Europejskiego i Polskiego Instytutu Psychodramy. Pracuje pod stałą superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie jest na ostatnim roku trzyletniego Kursu – Terapia Traumy afiliowanego przy Somatic Experiencing - metody terapii zorientowanej na ciało. Specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii osób dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną  i terapię grupową .