Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
BIP
Misja SPZOZ: Sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień

Oddział Psychiatryczny - Olszówka

Oddział Psychiatryczny ( Ogólny ) Bielsko-Biała
ul. Olszówka 102, tel. 33814-91-96 wew.138 lub 139

Oddział całodobowy o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną (z wyłączeniem psychiatrii dzieci i młodzieży).

Funkcjonuje w ramach większej struktury leczniczej, której rozwiązania organizacyjne zostały podporządkowane modelowi zintegrowanej opieki psychiatrycznej.
Oddział dysponuje 39 łóżkową bazą, w tym 16 łóżek na tzw. odcinku obserwacyjnym - ze specjalnym nadzorem.

Stosowane są nowoczesne metody leczenia. Między innymi korzystamy z doniesień dotyczących nowoczesnej farmakologii.

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii.

W oddziale odbywają się:

  • zajęcia grupowe z psychologie
  • rozmowy indywidualne
  • terapia zajęciowa
  • różnego rodzaju treningi umiejętności życiowych
  • zajęcia psychoedukacyjne

Pacjenci mają wpływ na ustalanie harmonogramu zajęć, form spędzania wolnego czasu itp.
Staramy się, aby każda z przebywających u nas osób była godnie traktowana.

Copyright © 2011 SPZOZ. Wykonanie i utrzymanie WizjaNet