Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Poradnia Leczenia Nerwic Bielsko-Biała - Olszówka

Poradnia Leczenia Nerwic - ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 814 91 96 wew. 129, 165

e-mail: rejestracja.olszowka@psychatria.bielsko.pl

 

Poradnia stanowi centrum diagnozy i terapii: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania. Funkcjonuje w ścisłej współpracy z Oddziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych.

Stanowi stałe zaplecze kwalifikacyjne dla pacjentów tego oddziału.

Poradnia Leczenia Nerwic oferuje:

konsultacje diagnostyczne - lekarskie i psychologiczne, których celem jest wstępna diagnoza i poradnictwo,

kwalifikacje do znajdujących się w ofercie form terapii.

 - do psychoterapii indywidualnej - krótkoterminowej

 - do terapii grupowej w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych

-  do ambulatoryjnej grupy terapeutycznej

 

W ramach poradni funkcjonuje grupa terapeutyczna dla 10 osób.

Grupa rozpoczęła pracę terapeutyczną od lipca 2016r w każdy wtorek od godziny 16 – 18.

Program terapii opracowano w oparciu podejście psychodynamiczne w połączeniu z psychodramą oraz metodę zorientowaną na ciało.

W zespole terapeutycznym poradni pracuje: certyfikowany terapeuta, psycholodzy i lekarz psychiatra.

Poradnia pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora SN PTP.

 

Psychoterapia indywidualna jest oparta na założeniach różnych szkół terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji psychodynamicznego rozumienia zaburzeń emocjonalnych.