Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
BIP
Misja SPZOZ: Sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Olszówka

Poradnia Zdrowia Psychicznego Bielsko-Biała
ul. Olszówka 102, tel. 33 814-91-96 wew. 135
 

Poradnia jest ściśle zintegrowana na poziomach:

  • personalnym
  •  funkcjonalnym
  • terytorialnym

z pozostałymi strukturami SP ZOZ -u.


Cecha ta niemal w sposób naturalny sprzyja ciągłości leczenia. Zapewnia też koordynację i zarazem integrację różnych elementów opieki - co jest ważnym wymogiem nowoczesnej opieki psychiatrycznej.
 

Tak zorganizowane leczenie sprzyja intensywnej opiece środowiskowej realizowanej również przez instytucje spoza służby zdrowia oraz umożliwia realizowanie tzw. opieki czynnej.
Wszystkie te działania, sprzyjają utrzymaniu znacznej liczby chorych w środowisku, ograniczenie tzw. efektu drzwi obrotowych i inwalidyzacji pacjentów, którzy niejednokrotnie przez lata zalegają w szpitalach.
 

Obserwowany wzrost liczby osób zgłaszających się do Poradni - za czym idzie wzrost liczby udzielanych porad - przypisujemy głównie ustawowej rezygnacji z potrzeby posiadania przez pacjenta skierowania od lekarza pierwszego kontaktu oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu na porady psychiatryczne.
Kolejnym źródłem tego zjawiska jest także fakt zgłaszania się coraz większej liczby chorych spoza tradycyjnego rejonu Poradni.

Copyright © 2011 SPZOZ. Wykonanie i utrzymanie WizjaNet