Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Praca

 

BCP – Olszówka w Bielsku – Białej zatrudni lekarza specjalistę psychiatrę lub w trakcie specjalizacji do pracy w oddziale całodobowym, dziennym lub w poradni.
Atrakcyjne warunki płacy. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontrakt:

Elżbieta Glądys
BCP-Olszówka w Bielsku-Białej
tel. 338123041 wew 110

08.10.2019