Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Praca

08.11.2022

ZARZĄD POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej III postępowanie

Więcej informacji w załączniku: Konkurs_Dyrektor

 

21.10.2022

P.O. Dyrektora Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku Białej w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej w Bielskim Centrum Psychiatrii  - Olszówka w Bielsku Białej.

Więcej informacji w załączniku: Konkurs_Pielegniarka_Odzialowa

Zawiadomienie o wyborze

 

27.06.2022
 
BCP – Olszówka w Bielsku – Białej zatrudni do pracy lekarza specjalistę psychiatrę

Kontakt:

Karina Radczuk
BCP-Olszówka w Bielsku-Białej
tel. 338123041 wew 110
k.radczuk@psychiatria.bielsko.pl

27.06.2022
 
BCP – Olszówka w Bielsku – Białej zatrudni salowego na Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Kontakt:
BCP-Olszówka w Bielsku-Białej
tel. 338123041 wew. 156, 110
bcp@psychiatria.bielsko.pl

27.06.2022
 
BCP – Olszówka w Bielsku – Białej zatrudni do pracy w środowisku pielęgniarkę - mile widziane doświadczenie w pracy w środoiwisku

Kontakt:

Karina Radczuk
BCP-Olszówka w Bielsku-Białej
tel. 338123041 wew 110
k.radczuk@psychiatria.bielsko.pl