Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Tresc komunikatu pop-up

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH
  1. Z dniem 26 marca 2020r. oddziały dzienne psychiatryczne wypisały pacjentów z zaleceniem kontynuacji leczenia ambulatoryjnego.
  2. Rejestracja do wszystkich poradni odbywa się wyłącznie telefonicznie. Wizyty realizowane będą tylko w formie TELEPORADY, w indywidualnych przypadkach w lokalizacji, jeśli lekarz zdecyduje o takiej konieczności.
  3. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny pracuje udzielając informacji telefonicznie i pocztą elektroniczną.
  4. Terapię grupową w poradniach leczenia uzależnień zastępuje się TELEPORADĄ lub w uzasadnionych przypadkach poradą indywidualną w lokalizacji.
  5. W oddziałach całodobowych wstrzymuje się przepustki i wolne wyjścia . Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.