Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Informacje ogólne

Informacja o Bielskim Centrum Zdrowia Psychicznego – Olszówka

 w Bielsku – Białej

 

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku - Białej jest realizatorem programu pilotażowego
w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Program pilotażowy trwa od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku. Program pilotażowy dotyczy tylko mieszkańców miasta Bielsko – Biała.

 

Z pomocy naszego Centrum mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin, osoby bliskie i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Do naszego Centrum można udać się z każdym problemem psychicznym. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą czy nawet kłopoty z bezsennością. Tutaj uzyskacie profesjonalną pomoc dostosowaną do potrzeb. Z pomocy mogą skorzystać również osoby, które zostały wypisane ze szpitala, w celu uzyskania wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia.

Pomoc udzielana przez Centrum Zdrowia Psychicznego jest bezpłatna. 

 

Spośród struktur Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej w skład Centrum Zdrowia Psychicznego, a tym samym w program pilotażowy wchodzą:

 

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Olszówka 102
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Mostowa 1
 3. Oddział Dzienny Psychiatryczny A ul. Olszówka 102
 4. Oddział Dzienny Psychiatryczny B ul. Olszówka 102
 5. Oddział Psychiatryczny Ogólny ul. Olszówka 102
 6. Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Olszówka 102

 

Naszymi Podwykonawcami są:

 

 1. Obwód Lecznictwa Kolejowego:

          Poradnia Zdrowia Psychicznego – ul. Traugutta12

 

 1. Szpital św. Łukasza ul. Bystrzańska 94B:

          Poradnia Zdrowia Psychicznego

            Oddział Dzienny Psychiatryczny

            Zespół Leczenia Środowiskowego

 

Dla Pacjentów będących już w leczeniu w w/w strukturach nic się nie zmienia. Nową formą uzyskania pomocy i zakwalifikowania do specjalistycznej opieki w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w naszym Zespole jest Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny.

Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne zlokalizowane są przy Poradniach Zdrowia Psychicznego. Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Dane teleadresowe PZK:

 

 1. Olszówka 102; tel.: 33 811 84 12 lub 602 391 719

          e-mail: pzk1-bielskobiala@psychiatria.bielsko.pl

 

 1. Mostowa 1; tel.: 33 811 64 11 lub 602 392 818

          e-mail: pzk2-bielskobiala@psychiatria.bielsko.pl

 

 

Zadania Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego:

 • udzielanie informacji dotyczących zasad działania CZP, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń pomocy społecznej,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie wstępnego planu postepowania pomocowego,
 • udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych,
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych – nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
 • w razie potrzeby wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego wsparcia z zakresu opieki społecznej.

 

 

Całodobowo pomoc można otrzymać w:

 

 • Izbie Przyjęć ul. Olszówka 102
 • Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku – Białej

         ul.Piękna 2, tel.: 33 814 62 21 lub 33 192 88

         Niebieska Linia: 33 811 99 00

 

Programem pilotażowym nie są objęci pacjenci uzależnieni od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Pacjenci spoza miasta Bielsko – Biała przyjmowani są w ramach kontraktu z NFZ.

 

W ramach leczenia w Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej
w zależności od oczekiwań, deficytów, sugestii osoby prowadzącej terapię, można korzystać
z następujących form:

 

 1. leczenia ambulatoryjnego w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia nerwic
 2. leczenia w systemie dziennym terapeutycznym
 3. leczenia w systemie dziennym rehabilitacyjnym
 4. leczenia w systemie dziennym zaburzeń nerwicowych
 5. leczenia w systemie rehabilitacji całodobowej
 6. leczenia w systemie całodobowym w sytuacjach wystąpienia ostrych zaburzeń psychicznych
 7. rehabilitacji społecznej i zawodowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej

 

Osoby mające problem uzależnienia mogą uzyskać fachową pomoc w:

 1. Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Mostowa 1
 2. Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Mostowa 1
 3. Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ul. Kaszyska 40A.

 

                                                                                                   Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.