Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Sobieskiego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Bielsko - Biała
ul. Sobieskiego 83, tel. 33  828 40 74

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży  tel. 33 828 40 75

W Poradni przyjmujemy dzieci i młodzież do lat 18-tu.
Charakterystyczne dla tego typu poradni jest to, że 70-80% pacjentów i ich rodzin wymaga:

  • oddziaływań psychoterapeutycznych
  • psychoedukacji Rodziców
  • psychoterapii indywidualnej


Szanowny Rodzicu


Jeśli Twoje dziecko  potrzebuje pomocy psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży, przyjdź  ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub innego lekarza.

Taki jest wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia. Do lekarza psychiatry można zgłosić się bez skierowania a do psychologa natomiast skierowanie jest wymagane.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z wyznaczonego terminu wizyty, zgłoś ten fakt  telefonicznie na nr 33 8284074 lub na adres e-mailowy - dzieci@psychiatria.bielsko.pl wówczas zostanie Ci wyznaczony inny, dogodny termin a w tym czasie z porady skorzysta dziecko zapisane na odleglejszy termin.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku-Białej