Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Strona główna

BCP-Olszówka obejmuje swym zasięgiem obszar zamieszkały przez 330 tys. populację (głównie mieszkańców miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego).

Stanowi strukturę ściśle zintegrowaną, a jego funkcjonowanie zostało oparte o założenia psychiatrii środowiskowej.

Tak zorganizowana opieka, w sposób naturalny sprzyja ciągłości leczenia. Tworzy warunki do prowadzenia modelu opieki psychiatrycznej zwanej case managment. Zapewnia też zróżnicowanie opieki, jej koordynację i integrację, co spełnia ważne wymogi nowoczesnej psychiatrii.

Dane kontaktowe

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej

Adres: ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała
Telefon: 33 812 30 41, 33 811 65 45 Fax: 33 811 39 23
Adres e-mail: bcp@psychiatria.bielsko.pl

p.o. Dyrektor Naczelny: spec.psych. Izabela Dydo - Konior

Nazwa oddziału banku i nr konta:
ING Bank Śląski S.A.
86 1050 1070 1000 0001 0618 7859

X
 

Każda osoba, która pragnie uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w kryzysie psychicznym może kontaktować się z Puntem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym

1. Olszówka 102; tel: 33 811 84 12 e-mail: pzk.olszowka@psychiatria.bielsko.pl lub osobiście

2. Mostowa 1; tel: 602 392 818 e-mail: pzk.mostowa@psychiatria.bielsko.pl lub osobiście

Punty Zgłoszeniowo - Koordynacyjne czynne są w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00.