Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Strona główna

BCP-Olszówka obejmuje swym zasięgiem obszar zamieszkały przez 330 tys. populację (głównie mieszkańców miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego).

Stanowi strukturę ściśle zintegrowaną, a jego funkcjonowanie zostało oparte o założenia psychiatrii środowiskowej.

Tak zorganizowana opieka, w sposób naturalny sprzyja ciągłości leczenia. Tworzy warunki do prowadzenia modelu opieki psychiatrycznej zwanej case managment. Zapewnia też zróżnicowanie opieki, jej koordynację i integrację, co spełnia ważne wymogi nowoczesnej psychiatrii.

Dane kontaktowe

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej

Adres: ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała
Telefon: 33 812 30 41, Fax: 33 811 39 23
Adres e-mail: bcp@psychiatria.bielsko.pl

Dyrektor Naczelny: mgr Lucyna Łagowska

Nazwa oddziału banku i nr konta:
ING Bank Śląski S.A.
86 1050 1070 1000 0001 0618 7859

X

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY SZPITALA


Uprzejmie informuję, że z dniem 09.07.2019r.  zmianie ulegnie dotychczasowa  nazwa szpitala z:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

na:

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej (BCP – Olszówka)

Jednocześnie informuję, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy szpitala - wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów i adresy pozostają bez zmian.