Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Strona główna

BCP-Olszówka obejmuje swym zasięgiem obszar zamieszkały przez 330 tys. populację (głównie mieszkańców miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego).

Stanowi strukturę ściśle zintegrowaną, a jego funkcjonowanie zostało oparte o założenia psychiatrii środowiskowej.

Tak zorganizowana opieka, w sposób naturalny sprzyja ciągłości leczenia. Tworzy warunki do prowadzenia modelu opieki psychiatrycznej zwanej case managment. Zapewnia też zróżnicowanie opieki, jej koordynację i integrację, co spełnia ważne wymogi nowoczesnej psychiatrii.

Dane kontaktowe

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej

Adres: ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała
Telefon: 33 812 30 41, Fax: 33 811 39 23
Adres e-mail: bcp@psychiatria.bielsko.pl

Dyrektor Naczelny: mgr Lucyna Łagowska

Nazwa oddziału banku i nr konta:
ING Bank Śląski S.A.
86 1050 1070 1000 0001 0618 7859

X

 Informacja dla Pacjentów i Odwiedzających:

1. Z dniem 1 lipca br. oddziały dzienne psychiatryczne wznawiają przyjęcia pacjentów zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami

2. W oddziałach całodobowych utrzymuje się całkowity zakaz odwiedzin, przepustek oraz wolnych wyjść.

3. W poradniach rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie. Wizyty realizowane będą  w formie TELEPORADY oraz w    lokalizacji po ustaleniu godziny wizyty, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

4. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych od dnia 1 lipca wznawia przyjęcia pacjentów zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.