Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Informacje ogólne

Szanowni Państwo

 

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej od 1 września 2018r. jest realizatorem programu pilotażowego w ramach centrum zdrowia psychicznego. Podstawą do realizacji programu jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018r. poz. 852 z dnia 09.05.2018r. z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami program pilotażowy dotyczy dorosłych mieszkańców (powyżej 18 roku życia) zamieszkujących teren miasta Bielsko - Biała. Osoby doświadczające kryzysu psychicznego, które dotychczas nie podjęły leczenia, a chcące skorzystać z pomocy psychiatry lub psychologa, proszone są o zgłaszanie się do Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych
w Poradniach Zdrowia Psychicznego:

 

  • Olszówka 102

tel.  33 811 84 12

tel. 602391719

e-mail: pzk.olszowka@psychiatria.bielsko.pl

lub

  • Mostowa 1

tel: 602392818

e-mail: pzk.mostowa@psychiatria.bielsko.pl

 

W punkcie, po przeprowadzeniu wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych, uzyskają Państwo informację o możliwych formach pomocy i wsparcia, a także możliwości i terminie rozpoczęcia leczenia we właściwej formie opieki BCP-Olszówka.

 

Naszymi partnerami w realizacji programu pilotażowego są:

  1. Szpital św. Łukasza w Bielsku – Białej ul. Bystrzańska 94B
  2. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku – Białej s.p.z.o.z. Traugutta 12

 

Osoby zamieszkujące terytorium miasta Bielsko – Biała aktualnie leczące się przyjmowane są na dotychczasowych zasadach, zgodnie z terminem zapisu na wizytę.

 

Osoby spoza miasta Bielsko – Biała, zgłaszające się po raz pierwszy do Poradni Zdrowia Psychicznego lub Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, zobowiązane są do wpisania się na listę oczekujących na wizytę.

 

Program pilotażowy będzie trwał od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2021r.

 

                                                                         

      Pomożemy przezwyciężyć kryzys. Zapraszamy